DARBELERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ PANELİNE YOĞUN İLGİ

Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Darbelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi paneli online olarak gerçekleştirildi.


Haber Merkezi | 14 Temmuz 2021

Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Darbelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi paneli online olarak gerçekleştirildi.

 

Panelin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, darbelerin birçok sonucu olduğunu, en önemli ve kalıcı sonuçlarının da toplumda sosyolojik olarak bıraktıkları izler ve zararlar olduğunu vurguladı. Vali Gül, “Darbeleri, bugün hem ekonomik hem sosyal boyutuyla çok geniş bir şekilde değerlendireceksiniz. Bütün darbelerde gördüğümüz, darbelerin bir amacı var ve bu amaca isteyerek ya da istemeyerek hizmet eden her çalışma aslında darbenin amacına hizmet etmiş oluyor. Bu anlamda ekonomik açıdan bu zararlar nasıl telafi edilecek? Toplumda çalınan insan kaynağımız, beşeri sermayemiz başta olmak üzere yurt dışında, içinde bunun 30-40 yıl içerisindeki zararlarını nasıl telafi edeceğiz? Buna sizler başta olmak üzere akademik dünyanın kafa yorması gerekiyor.  Bu açıdan da Gaziantep Üniversitemizin bu çalışmasını çok kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.

 

DARBELER EKONOMİYİ YÜZDE 26 DÜZEYİNDE KÜÇÜLTÜR

Darbelerin ekonomi üzerine etkisi konusunda geçmişte bir çalışma yaptığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yapılan ekonomik çalışmalarda darbelerin ekonomi üzerine etkisini gayrisafi milli hasıla üzerinden ölçmeye çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında şunları söyledi: “Darbelerin, yaklaşık yüzde 26 düzeyinde ekonomiyi küçülttüğü sonucu çıkmıştı. Bir ülkenin kalkınması, büyümesi, zenginleşmesi için ne lazım? İktisatçı diliyle konuşacak olursam; emek, toprak, sermaye ve bilgi birikimi lazım. Bunun hepsi bizde var. Bilgi toplumunda sadece maddi sermayeden bahsetmiyorum entelektüel sermayeden bahsediyorum. Peki neden kalkınamıyoruz, büyüyemiyoruz ve gelir dağılımımız bu kadar düşük? Bir ülkenin büyümesi, kalkınması doğal felaketlerden ziyade bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketler anarşi, terör ve askeri darbelerdir. Bu kadar ekonomik anlamda alt yapıya, kaynağa rağmen ülkemizin 1960’tan bu yana yaşadığı darbeler küçültmüştür, geri bırakmıştır. Darbe zihniyeti bitmez ama birlikte bu darbeleri önleyebiliriz. Nitekim 15 Temmuz darbesini vatandaşımız önledi. Darbeleri önleyecek hukuksal tedbirleri aldığımız sürece darbeleri önlersek de Türkiye büyür ve kalkınır.”

 

AMACIMIZ TOPLUMSAL HAFIZAMIZI TAZELEMEK

Panel Düzenleme Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Yakup Bulut, panelin asıl amacının toplumsal hafızamızı tazelemek, ülkemize ve milletimize yapılmak istenen bu hain darbe girişimlerini tekrar hatırlatmak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bulut konuşmasının devamında, “Bugünkü panel, tüm darbe ve darbe türlerinin bir topluma ne kadar büyük zarar verdiğini dile getiren bir yaklaşımı ortaya koyacaktır. Başta FETÖ olmak üzere aslında tüm terör örgütlerinin ve vesayetçi yaklaşımların aynı kirli ellerin ürünü olduklarını ve kendi menfaatleri için toplumu yok sayabilen bir zihniyete sahip olduklarını göreceğiz ve tartışacağız” dedi.

 

Panelin moderatörlüğünü de yürüten Prof. Dr. Bulut, panele katılacaklar hakkında kısa bilgi de verdi. Bu bağlamda panele; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Doğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül, Darbe Araştırma Komisyon Başkanı Reşat Petek, Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Adnan Küçük ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz panelist olarak katıldı.

 

MİLLETİMİZE GÜVENMELİYİZ

“Bir Beka Meselesi olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi” ana temalı başlığıyla görüşlerini aktaran Prof. Dr. Haluk Alkan,  devşirmeci, yabancılaştırıcı bütün mekanizmalar üzerine tekrar eğilmemiz gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Bizim millete güveni tesis eden, millete güveni hayata geçiren bu temelde insanları dönüştürerek değil o milletin o temiz insanların içinden gelmiş evlatlarımız olarak görerek, onları o milletin bir unsuru olarak sistem içerisinde değerlendireceğimiz bir yapılanma sürecine de yönelmemiz lazım. Bu sürecin içindeyiz tabi ki bu sürecin zorlukları var. Biz bir daha mahfuz alanlar oluşturup bu alanlar üzerinden bir takım mekanizmalar yoluyla sistemimizi yapılandırmaya yönelirsek, demokrasi meşruiyet ve devlet kapasitesi ilişkisini kesmiş oluruz. Bunu kestiğimiz zaman da bekamıza yönelik tehditlerle de baş edilmez hale geliriz. ”

 

1950’DEKİ SEÇİMLERLE BİRLİKTE İSLAM GÜÇ KAZANMAYA BAŞLADI

Prof. Dr. Atilla Doğan da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra post modern dönemin başlamasıyla birlikte Türkiye’de de yeniden geleneksel İslam’ın güçlenmeye başlamasıyla birlikte 30’larda, 40’larda 50’deki seçimlerle birlikte Türkiye’de İslam’ın yavaş yavaş güç kazanmaya başladığını ifade ederek, “Post modern dönemin başlamasıyla birlikte bir de soğuk savaş dönemi de başlamıştır. Rus tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nde yeşil kuşak projesinde vardır. Batı özellikle Amerika, o derin devlet şöyle bir ikilemle karşı karşıyadır; artık bu pozitivist, evrimci, materyalist bürokratın süreci dolmuştur. Yeni bir ideolojiye ihtiyaç vardır. Bu İslam olamaz dolayısıyla içi boşaltılmış bir İslam. Bunun 1960’lardan itibaren FETÖ ile birlikte kurmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

 

15 TEMMUZ, MİLLETİMİZİN YAZDIĞI BİR DESTANDIR

Konuşmasının başında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Kudret Bülbül, “Böyle bir onurlu sınavı vermiş olmanın mutluluğu bu millete birkaç yüzyıl yeter. Her bir bireyiyle, milletiyle o gün sokakta olan ya da gönlü sokakta olan bütün milletimiz birer gazidir. Milletimizin yazdığı bir destandır. Böyle bir destanı yazmış bir milletin çocuğu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Türkiye’de, uluslararası küresel her türlü ortamda bunu da söylüyorum. Bizim milletimiz o gün tankları durdurmanın ötesine tankların altına yattı” şeklinde konuştu.

 

FETÖ’NÜN FARKI, DİNİ BİR GÖRÜNÜMDE ÖRGÜTLENMESİ

Darbe Araştırma Komisyon Başkanı Reşat Petek ise Türkiye Büyük Millet Meclisi,  15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu girişimi planlayan FETÖ bağlamında mecliste yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  Darbelerin zeminin hazırlanması ve gerekçelerinin farklı farklı olduğunu kaydeden Petek konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu: “15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün ise diğerlerinden farkı siyasi bir görünümde değil, silahlı bir görünümde değil dini bir görünümde örgütlenen insanların kutsal din, ahlak, himmet, merhamet duygularını istismar ede ede devlete sızmış emniyet, silahlı kuvvetler, akademi, istihbarat içinde, devletin çeşitli bürokratik kesimlerinde yer edinerek bütün bunları kullanıp darbeye kalkışmış bir örgütten bahsediyoruz.”

 

DEMOKRASİYİ RAFA KALDIRAN BİR ANAYASA

1961 anayasası döneminde darbelere zemin hazırlayan hukuki ve kuramsal çıkış garantileri konulu bir sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Adnan Küçük, “Hak ve hürriyetler boyutuyla 61 Anayasasının kısmen hürriyetçi bir anayasa olduğu söylenebilir. Kurduğu mekanizma ve bu mekanizmayı işletmek üzere yapılan uygulamalar boyutuyla aslında vesayetçi bir düzen kuran demokrasi ile alakası olmayan demokrasiyi tamamen rafa kaldıracak mekanizmalar kuran bir anayasa olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

 

TÜRKİYE’DE SİSTEM VE KURUMLAR BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRMELİ

15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türkiye’de devam edegelen bir problemin son halkası olduğunu söyleyen Dr. Murat Yılmaz da şöyle konuştu: “Türkiye 10 yılda bir darbelerle karşılaşan bir ülke ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısızlığı bizim bu basit dairenin dışına çıkacağımıza ilişkin ciddi bir ümit doğurdu. Bu ümidin tahkim edilmesi için Türkiye’de sistemin ve kurumların bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’deki sistem ve kurumlar bir darbenin sonucu olarak kurulmuş, vesayet sistemini üreten ve o vesayet sisteminin kendi iç mantığı içinde de yeniden darbe üretmeye meyyen bir anlayışı temsil etmektedir.”


Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Gaziantep'te kumar operasyonu!
Gaziantep'te kumar operasyonu!
Gaziantep’te feci kaza…
Gaziantep’te feci kaza…
Başkan Şahin, Fırat ve Beybahçe’de mahalle ziyaretlerini sürdürdü 
Başkan Şahin, Fırat ve Beybahçe’de mahalle ziyaretlerini sürdürdü 
Taksicilerin yetkinliği belgelenecek
Taksicilerin yetkinliği belgelenecek
Hasat mevsiminin en güzel fotoğraf kareleri aranıyor
Hasat mevsiminin en güzel fotoğraf kareleri aranıyor
Geleceğin şampiyonları ilk madalyalarını aldılar
Geleceğin şampiyonları ilk madalyalarını aldılar
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
SANKO Okulları’nın YKS Başarısı
SANKO Okulları’nın YKS Başarısı
 ULUSLARARASI 4. GASTROANTEP İSTANBUL’DA TANITILDI
 ULUSLARARASI 4. GASTROANTEP İSTANBUL’DA TANITILDI
Vali Gül'den ilk açıklama
Vali Gül'den ilk açıklama
El emeği göz nuru çalışmalarını sergilediler
El emeği göz nuru çalışmalarını sergilediler
Sınır dışı edildi…
Sınır dışı edildi…
Gaziantep'te feci kaza!
Gaziantep'te feci kaza!
   30 bin kişiye aşure ikramı!
  30 bin kişiye aşure ikramı!
BÜSEM’de 150 bin Gaziantepli istihdam edilecek
BÜSEM’de 150 bin Gaziantepli istihdam edilecek
Alacak-verecek meselesi kanlı aktı
Alacak-verecek meselesi kanlı aktı
 Çocuklarda Multisistem Inflamatuar sendromuna dikkat
 Çocuklarda Multisistem Inflamatuar sendromuna dikkat
Şampiyon kardeşler ölümden öldü
Şampiyon kardeşler ölümden öldü
GAÜN’de sağlıkta dev adımlar atılıyor
GAÜN’de sağlıkta dev adımlar atılıyor
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
CHP'li Kaplan sahada!
CHP'li Kaplan sahada!
Gaziantep Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüs kullanan ilk belediye olacak
Gaziantep Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüs kullanan ilk belediye olacak
Fadıloğlu, kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor
Fadıloğlu, kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor
Tabur, adaylığını açıkladı
Tabur, adaylığını açıkladı
Bir asker şehit oldu
Bir asker şehit oldu
Engelsiz Spor Okulları başladı
Engelsiz Spor Okulları başladı
Öğrencilerle ile biraraya geldiler 
Öğrencilerle ile biraraya geldiler 
Karkamış kazıları tarihe ışık tutuyor
Karkamış kazıları tarihe ışık tutuyor
Gaziantep'te korkunç kaza!
Gaziantep'te korkunç kaza!
Şahinbey Belediyesi’nden Gaziantep’e dev kütüphane
Şahinbey Belediyesi’nden Gaziantep’e dev kütüphane
Karavan Park hizmete açılacak 
Karavan Park hizmete açılacak 
Sınav ücretleri tamamen kalksın!
Sınav ücretleri tamamen kalksın!
Toroslar EDAŞ Gaziantep’i Bakım ve Yatırımlarıyla Aydınlattı
Toroslar EDAŞ Gaziantep’i Bakım ve Yatırımlarıyla Aydınlattı
YAZ MEVSİMİNDE CİLT SAĞLIĞI
YAZ MEVSİMİNDE CİLT SAĞLIĞI
Büyükşehir meclisi toplandı
Büyükşehir meclisi toplandı
Naksan davasında flaş gelişme...
Naksan davasında flaş gelişme...
Şehitkamilli milli basketbolcu, Galatasaray’a transfer oldu
Şehitkamilli milli basketbolcu, Galatasaray’a transfer oldu
Pakize Girişken son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Girişken son yolculuğuna uğurlandı
En çevreci projeler TEKNOFEST 2022’de yarışıyor
En çevreci projeler TEKNOFEST 2022’de yarışıyor
İşaret diliyle kıydı
İşaret diliyle kıydı
GAÜN Hastanesi’nde Gerçeği Aratmayan Tatbikat
GAÜN Hastanesi’nde Gerçeği Aratmayan Tatbikat
Şahin ile Fadıloğlu, istek ve talepleri dinledi
Şahin ile Fadıloğlu, istek ve talepleri dinledi
Başkan Şahin, Mahallede Şenlik Var Programı'na katıldı
Başkan Şahin, Mahallede Şenlik Var Programı'na katıldı
Başkan Şahin, Eğlenceli Aile Kamplarındaki vatandaşlarla buluştu
Başkan Şahin, Eğlenceli Aile Kamplarındaki vatandaşlarla buluştu
GAÜN ile Kızılay arasında önemli protokol
GAÜN ile Kızılay arasında önemli protokol
Asfaltlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor
Asfaltlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor
KPSS iptal edildi!
KPSS iptal edildi!
Anatolian Otel, icradan satışa çıkarıldı
Anatolian Otel, icradan satışa çıkarıldı