DARBELERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ PANELİNE YOĞUN İLGİ

Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Darbelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi paneli online olarak gerçekleştirildi.


Haber Merkezi | 14 Temmuz 2021

Gaziantep Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Darbelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi paneli online olarak gerçekleştirildi.

 

Panelin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, darbelerin birçok sonucu olduğunu, en önemli ve kalıcı sonuçlarının da toplumda sosyolojik olarak bıraktıkları izler ve zararlar olduğunu vurguladı. Vali Gül, “Darbeleri, bugün hem ekonomik hem sosyal boyutuyla çok geniş bir şekilde değerlendireceksiniz. Bütün darbelerde gördüğümüz, darbelerin bir amacı var ve bu amaca isteyerek ya da istemeyerek hizmet eden her çalışma aslında darbenin amacına hizmet etmiş oluyor. Bu anlamda ekonomik açıdan bu zararlar nasıl telafi edilecek? Toplumda çalınan insan kaynağımız, beşeri sermayemiz başta olmak üzere yurt dışında, içinde bunun 30-40 yıl içerisindeki zararlarını nasıl telafi edeceğiz? Buna sizler başta olmak üzere akademik dünyanın kafa yorması gerekiyor.  Bu açıdan da Gaziantep Üniversitemizin bu çalışmasını çok kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.

 

DARBELER EKONOMİYİ YÜZDE 26 DÜZEYİNDE KÜÇÜLTÜR

Darbelerin ekonomi üzerine etkisi konusunda geçmişte bir çalışma yaptığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yapılan ekonomik çalışmalarda darbelerin ekonomi üzerine etkisini gayrisafi milli hasıla üzerinden ölçmeye çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında şunları söyledi: “Darbelerin, yaklaşık yüzde 26 düzeyinde ekonomiyi küçülttüğü sonucu çıkmıştı. Bir ülkenin kalkınması, büyümesi, zenginleşmesi için ne lazım? İktisatçı diliyle konuşacak olursam; emek, toprak, sermaye ve bilgi birikimi lazım. Bunun hepsi bizde var. Bilgi toplumunda sadece maddi sermayeden bahsetmiyorum entelektüel sermayeden bahsediyorum. Peki neden kalkınamıyoruz, büyüyemiyoruz ve gelir dağılımımız bu kadar düşük? Bir ülkenin büyümesi, kalkınması doğal felaketlerden ziyade bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaketler anarşi, terör ve askeri darbelerdir. Bu kadar ekonomik anlamda alt yapıya, kaynağa rağmen ülkemizin 1960’tan bu yana yaşadığı darbeler küçültmüştür, geri bırakmıştır. Darbe zihniyeti bitmez ama birlikte bu darbeleri önleyebiliriz. Nitekim 15 Temmuz darbesini vatandaşımız önledi. Darbeleri önleyecek hukuksal tedbirleri aldığımız sürece darbeleri önlersek de Türkiye büyür ve kalkınır.”

 

AMACIMIZ TOPLUMSAL HAFIZAMIZI TAZELEMEK

Panel Düzenleme Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Yakup Bulut, panelin asıl amacının toplumsal hafızamızı tazelemek, ülkemize ve milletimize yapılmak istenen bu hain darbe girişimlerini tekrar hatırlatmak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bulut konuşmasının devamında, “Bugünkü panel, tüm darbe ve darbe türlerinin bir topluma ne kadar büyük zarar verdiğini dile getiren bir yaklaşımı ortaya koyacaktır. Başta FETÖ olmak üzere aslında tüm terör örgütlerinin ve vesayetçi yaklaşımların aynı kirli ellerin ürünü olduklarını ve kendi menfaatleri için toplumu yok sayabilen bir zihniyete sahip olduklarını göreceğiz ve tartışacağız” dedi.

 

Panelin moderatörlüğünü de yürüten Prof. Dr. Bulut, panele katılacaklar hakkında kısa bilgi de verdi. Bu bağlamda panele; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Doğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül, Darbe Araştırma Komisyon Başkanı Reşat Petek, Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Adnan Küçük ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz panelist olarak katıldı.

 

MİLLETİMİZE GÜVENMELİYİZ

“Bir Beka Meselesi olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi” ana temalı başlığıyla görüşlerini aktaran Prof. Dr. Haluk Alkan,  devşirmeci, yabancılaştırıcı bütün mekanizmalar üzerine tekrar eğilmemiz gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Bizim millete güveni tesis eden, millete güveni hayata geçiren bu temelde insanları dönüştürerek değil o milletin o temiz insanların içinden gelmiş evlatlarımız olarak görerek, onları o milletin bir unsuru olarak sistem içerisinde değerlendireceğimiz bir yapılanma sürecine de yönelmemiz lazım. Bu sürecin içindeyiz tabi ki bu sürecin zorlukları var. Biz bir daha mahfuz alanlar oluşturup bu alanlar üzerinden bir takım mekanizmalar yoluyla sistemimizi yapılandırmaya yönelirsek, demokrasi meşruiyet ve devlet kapasitesi ilişkisini kesmiş oluruz. Bunu kestiğimiz zaman da bekamıza yönelik tehditlerle de baş edilmez hale geliriz. ”

 

1950’DEKİ SEÇİMLERLE BİRLİKTE İSLAM GÜÇ KAZANMAYA BAŞLADI

Prof. Dr. Atilla Doğan da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra post modern dönemin başlamasıyla birlikte Türkiye’de de yeniden geleneksel İslam’ın güçlenmeye başlamasıyla birlikte 30’larda, 40’larda 50’deki seçimlerle birlikte Türkiye’de İslam’ın yavaş yavaş güç kazanmaya başladığını ifade ederek, “Post modern dönemin başlamasıyla birlikte bir de soğuk savaş dönemi de başlamıştır. Rus tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nde yeşil kuşak projesinde vardır. Batı özellikle Amerika, o derin devlet şöyle bir ikilemle karşı karşıyadır; artık bu pozitivist, evrimci, materyalist bürokratın süreci dolmuştur. Yeni bir ideolojiye ihtiyaç vardır. Bu İslam olamaz dolayısıyla içi boşaltılmış bir İslam. Bunun 1960’lardan itibaren FETÖ ile birlikte kurmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

 

15 TEMMUZ, MİLLETİMİZİN YAZDIĞI BİR DESTANDIR

Konuşmasının başında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Kudret Bülbül, “Böyle bir onurlu sınavı vermiş olmanın mutluluğu bu millete birkaç yüzyıl yeter. Her bir bireyiyle, milletiyle o gün sokakta olan ya da gönlü sokakta olan bütün milletimiz birer gazidir. Milletimizin yazdığı bir destandır. Böyle bir destanı yazmış bir milletin çocuğu olmaktan büyük gurur duyuyorum. Türkiye’de, uluslararası küresel her türlü ortamda bunu da söylüyorum. Bizim milletimiz o gün tankları durdurmanın ötesine tankların altına yattı” şeklinde konuştu.

 

FETÖ’NÜN FARKI, DİNİ BİR GÖRÜNÜMDE ÖRGÜTLENMESİ

Darbe Araştırma Komisyon Başkanı Reşat Petek ise Türkiye Büyük Millet Meclisi,  15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu girişimi planlayan FETÖ bağlamında mecliste yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  Darbelerin zeminin hazırlanması ve gerekçelerinin farklı farklı olduğunu kaydeden Petek konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu: “15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün ise diğerlerinden farkı siyasi bir görünümde değil, silahlı bir görünümde değil dini bir görünümde örgütlenen insanların kutsal din, ahlak, himmet, merhamet duygularını istismar ede ede devlete sızmış emniyet, silahlı kuvvetler, akademi, istihbarat içinde, devletin çeşitli bürokratik kesimlerinde yer edinerek bütün bunları kullanıp darbeye kalkışmış bir örgütten bahsediyoruz.”

 

DEMOKRASİYİ RAFA KALDIRAN BİR ANAYASA

1961 anayasası döneminde darbelere zemin hazırlayan hukuki ve kuramsal çıkış garantileri konulu bir sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Adnan Küçük, “Hak ve hürriyetler boyutuyla 61 Anayasasının kısmen hürriyetçi bir anayasa olduğu söylenebilir. Kurduğu mekanizma ve bu mekanizmayı işletmek üzere yapılan uygulamalar boyutuyla aslında vesayetçi bir düzen kuran demokrasi ile alakası olmayan demokrasiyi tamamen rafa kaldıracak mekanizmalar kuran bir anayasa olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

 

TÜRKİYE’DE SİSTEM VE KURUMLAR BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRMELİ

15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türkiye’de devam edegelen bir problemin son halkası olduğunu söyleyen Dr. Murat Yılmaz da şöyle konuştu: “Türkiye 10 yılda bir darbelerle karşılaşan bir ülke ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısızlığı bizim bu basit dairenin dışına çıkacağımıza ilişkin ciddi bir ümit doğurdu. Bu ümidin tahkim edilmesi için Türkiye’de sistemin ve kurumların bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’deki sistem ve kurumlar bir darbenin sonucu olarak kurulmuş, vesayet sistemini üreten ve o vesayet sisteminin kendi iç mantığı içinde de yeniden darbe üretmeye meyyen bir anlayışı temsil etmektedir.”


Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yükseklere kar yağacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, yükseklere kar yağacak
Son dakika! Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
ERDEMOĞLU HOLDİNG SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN 2 MİLYON LİRA BAĞIŞTA BULUNDU.
ERDEMOĞLU HOLDİNG SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN 2 MİLYON LİRA BAĞIŞTA BULUNDU.
Gaziantep'te 31 şirkete kayyım atandı!
Gaziantep'te 31 şirkete kayyım atandı!
EĞİTİM İÇİN GÖNÜL GÖNÜLE
EĞİTİM İÇİN GÖNÜL GÖNÜLE
Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı
Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı
Sollama yapmak isteyen sürücü aracıyla takla attı: 4 yaralı
Sollama yapmak isteyen sürücü aracıyla takla attı: 4 yaralı
Bakan Varank Gaziantep’in Fahri Hemşehrisi oldu
Bakan Varank Gaziantep’in Fahri Hemşehrisi oldu
Vali Gül Ahilik Haftası'nı kutladı
Vali Gül Ahilik Haftası'nı kutladı
Kanevetçi: "Yüksek maliyet inşaatçıları zor durumda bıraktı"
Kanevetçi: "Yüksek maliyet inşaatçıları zor durumda bıraktı"
Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu
Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu
GGC'nin Tartışmalı Kongre'nin Galibi İbrahim Ay Oldu
GGC'nin Tartışmalı Kongre'nin Galibi İbrahim Ay Oldu
GGC'NİN KONGRESİNE GAZETECİLER ALINMADI... ÖZKURT: " GGC KİMİ TEMSİL EDİYOR?
GGC'NİN KONGRESİNE GAZETECİLER ALINMADI... ÖZKURT: " GGC KİMİ TEMSİL EDİYOR?
Şehir Plancısı Emine Yağmur, "Herkesin sokak hayvanları için elini taşın altına koymalıdır"
Şehir Plancısı Emine Yağmur, "Herkesin sokak hayvanları için elini taşın altına koymalıdır"
Gaziantep karayollarında azami hız sınırları düşürüldü
Gaziantep karayollarında azami hız sınırları düşürüldü
İslahiye’nin yeni kaymakamı görevine başladı
İslahiye’nin yeni kaymakamı görevine başladı
ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ BAŞLADI
ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ BAŞLADI
Gaziantep’te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı
Gaziantep’te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı
GAZİANTEP ALLEBEN’DE DOĞANIN İÇİNDE YENİ BİR HAYAT YÜKSELİYOR.
GAZİANTEP ALLEBEN’DE DOĞANIN İÇİNDE YENİ BİR HAYAT YÜKSELİYOR.
GAZİANTEP BASIN DERNEKLERİNDEN GGC ADAYI LEVENT ÖZKURT’A TAM DESTEK…
GAZİANTEP BASIN DERNEKLERİNDEN GGC ADAYI LEVENT ÖZKURT’A TAM DESTEK…
Otomobil yoldan çıktı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 2 ölü, 2 yaralı
KONUKOĞLU: “DİJİTALLEŞMEK HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÖNEM ARZ EDİYOR”
KONUKOĞLU: “DİJİTALLEŞMEK HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÖNEM ARZ EDİYOR”
El Bab Şehidi memleketline uğurlandı
El Bab Şehidi memleketline uğurlandı
GGC BAŞKAN ADAYI LEVENT ÖZKURT: ‘’BEN DEĞİL, BİZ ANLAYIŞINI TESİS EDEREK, EKİP RUHU İLE HİZMET EDECEĞİZ’’
GGC BAŞKAN ADAYI LEVENT ÖZKURT: ‘’BEN DEĞİL, BİZ ANLAYIŞINI TESİS EDEREK, EKİP RUHU İLE HİZMET EDECEĞİZ’’
Vali Gül’den eğitim-öğretim yılı açılış mesajı
Vali Gül’den eğitim-öğretim yılı açılış mesajı
ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDULAR
ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDULAR
SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na teşekkür plaketi
SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na teşekkür plaketi
Zabıta ekipleri, vatandaşlara karanfil armağan etti
Zabıta ekipleri, vatandaşlara karanfil armağan etti
"Yeşil Altın"ın Tarladan Sofraya Geliş Hikayesi
"Yeşil Altın"ın Tarladan Sofraya Geliş Hikayesi
Valilikten toplum güvenliğini tehlikeye sokanlara ceza genelgesi
Valilikten toplum güvenliğini tehlikeye sokanlara ceza genelgesi
Kent Konseyi'nin Bu Çağrısına  Kulak Verin
Kent Konseyi'nin Bu Çağrısına Kulak Verin
Kuraklıktan etkilenen çiftçilere müjde! Destek ödemesi yapılacak
Kuraklıktan etkilenen çiftçilere müjde! Destek ödemesi yapılacak
GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti
GASKİ yapılandırma süresinde uzatmaya gitti
Gaziantep Valisi Davut Gül: "Gereken Her Türlü Tedbirler Alındıé
Gaziantep Valisi Davut Gül: "Gereken Her Türlü Tedbirler Alındıé
THY, aşı kartı veya negatif PCR testi isteyecek
THY, aşı kartı veya negatif PCR testi isteyecek
14’üncü yöresel ürün günleri SANKO Park’ta
14’üncü yöresel ürün günleri SANKO Park’ta
Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı trafiğe kapatılıyor
Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı trafiğe kapatılıyor
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret
Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
30 Ağustos, Şehitkamil’de coşkuyla kutlandı
30 Ağustos, Şehitkamil’de coşkuyla kutlandı
30 Ağustos resepsiyonu yapıldı
30 Ağustos resepsiyonu yapıldı
Piknik alanları yüzde 50 kapasiteli açılıyor
Piknik alanları yüzde 50 kapasiteli açılıyor
Fadıl Teymur toprağa verildi
Fadıl Teymur toprağa verildi
Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
30 Ağustos’ta Gaziantepli şehitler unutulmadı
30 Ağustos’ta Gaziantepli şehitler unutulmadı
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Kileci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kileci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
CHP Milletvekili Yılmazkaya, "Bağımsızlık ve özgürlük adına mücadelemiz sürecek"
CHP Milletvekili Yılmazkaya, "Bağımsızlık ve özgürlük adına mücadelemiz sürecek"