Gaziantep'in Yüzü Kişisel Verilerin Korunması

Gaziantepinyuzu.com ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Gaziantepinyuzu.com web adresinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

•Gaziantepinyuzu.com faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 

Gaziantepinyuzu.com yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Gaziantepinyuzu.com bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Gaziantepinyuzu.com'a ait veya Gaziantepinyuzu.com tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Gaziantepinyuzu.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıylaişlenmektedir.

•Gaziantepinyuzu.com web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•Gaziantepinyuzu.com, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Gaziantepinyuzu.com, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•Gaziantepinyuzu.com web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Gaziantepinyuzu.com sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Gaziantepinyuzu.com sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Gaziantepinyuzu.com tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

•Gaziantepinyuzu.com, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Gaziantepinyuzu.com gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Gaziantepinyuzu.com sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Gaziantepinyuzu.com’un talimatları doğrultusunda, Gaziantepinyuzu.com ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

•Gaziantepinyuzu.com web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Gaziantepinyuzu.com sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Gaziantepinyuzu.com sorumluluk üstlenemez.

•Gaziantepinyuzu.com web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Gaziantepinyuzu.com'a aittir.Gaziantepinyuzu.com web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gaziantepinyuzu.com saklıdır.

•KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Gaziantepinyuzu.com üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Gaziantepinyuzu.com tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyetvb.) birlikte; Gaziantepinyuzu.com Genel müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak,  kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya info@Gaziantepinyuzu.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Gaziantepinyuzu.com ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Gaziantepinyuzu.com web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Gaziantepinyuzu.com bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Son Haberler
PROF. DR. ÖZAYDIN: BÖLGEYE İVME KAZANADIRMAK İSTİYORUZ
PROF. DR. ÖZAYDIN: BÖLGEYE İVME KAZANADIRMAK İSTİYORUZ
BÜYÜKŞEHİR İTFAYİ EKİPLERİ 2020’DE BİN 287 VATANDAŞIN HAYATINI KURTARDI
BÜYÜKŞEHİR İTFAYİ EKİPLERİ 2020’DE BİN 287 VATANDAŞIN HAYATINI KURTARDI
BAŞKAN ÇINAR, “BELEDİYECİLİĞİN EN ÜST SEVİYESİ VE ÇITA NOKTASI”
BAŞKAN ÇINAR, “BELEDİYECİLİĞİN EN ÜST SEVİYESİ VE ÇITA NOKTASI”
MMO BAŞKANI KOCALAR: "VALİLİK BİNAMIZ YIKILMAMALIDIR!..."
MMO BAŞKANI KOCALAR: "VALİLİK BİNAMIZ YIKILMAMALIDIR!..."
KARİYER MERKEZİNDEN KARİYERE YOLCULUK
KARİYER MERKEZİNDEN KARİYERE YOLCULUK
Gaziantep Kulübü İki Gazi’nin Buluşmasının 88. Yıl Dönümünü Özel Bir Etkinlik İle Kutladı
Gaziantep Kulübü İki Gazi’nin Buluşmasının 88. Yıl Dönümünü Özel Bir Etkinlik İle Kutladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Birinci sınıf mülki idare amiri oldular
Resmi Gazete'de yayımlandı! Birinci sınıf mülki idare amiri oldular
GAİB MİDYAT SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
GAİB MİDYAT SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
ŞAHİN: ULAŞIMI AKILLI YAPTIK, POZİTİF VE TEMASLIYI TOPLU TAŞIMADAN UZAK TUTTUK
ŞAHİN: ULAŞIMI AKILLI YAPTIK, POZİTİF VE TEMASLIYI TOPLU TAŞIMADAN UZAK TUTTUK
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TEŞRİFLERİ, İKİ GAZİ’Yİ SONSUZA DEK BİR ARAYA GETİRMİŞTİR
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TEŞRİFLERİ, İKİ GAZİ’Yİ SONSUZA DEK BİR ARAYA GETİRMİŞTİR
GAÜN ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ’YE İKİ ÖDÜL
GAÜN ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ’YE İKİ ÖDÜL
ŞEHİTKAMİLLİ SPORCULAR MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE YÜZ GÜLDÜRDÜ
ŞEHİTKAMİLLİ SPORCULAR MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE YÜZ GÜLDÜRDÜ
GAZİANTEP'TE BİR İLK AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZİ YAPILIYOR… VALİ GÜL, “AİLENİN VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR"
GAZİANTEP'TE BİR İLK AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZİ YAPILIYOR… VALİ GÜL, “AİLENİN VE SOSYAL YAŞAMIN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR"
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
GAÜN İLE MONASTİR ÜNİVERSİTESİ ARASINDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ
GAÜN İLE MONASTİR ÜNİVERSİTESİ ARASINDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ
GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL'ÜN, ATATÜRK'ÜN GAZİANTEP'E GELİŞİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL'ÜN, ATATÜRK'ÜN GAZİANTEP'E GELİŞİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
FADILOĞLU, ATATÜRK’ÜN ANTEP'E GELİŞİNİ KUTLADI
FADILOĞLU, ATATÜRK’ÜN ANTEP'E GELİŞİNİ KUTLADI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLERE SICAK ÇORBA İKRAMI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLERE SICAK ÇORBA İKRAMI
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları tarihi açıklandı mı?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları tarihi açıklandı mı?
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu 2021: JGK personel temin boy-kilo tablosu ve başvuru şartları neler?
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu 2021: JGK personel temin boy-kilo tablosu ve başvuru şartları neler?
Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi sınavı sonuçları tarihi açıklandı, sorular - cevaplar yayımlandı!
Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi sınavı sonuçları tarihi açıklandı, sorular - cevaplar yayımlandı!
KYK memur alımı sonuçları açıklandı mı 2021? KYK 500 yurt yönetim personeli sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
KYK memur alımı sonuçları açıklandı mı 2021? KYK 500 yurt yönetim personeli sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
YÖRESEL TATLAR MSM KALİTESİYLE ONLİNE SATIŞTA
YÖRESEL TATLAR MSM KALİTESİYLE ONLİNE SATIŞTA
ŞEHİTKAMİL'DEN DAR GELİRLİ AİLELERE GİYİM YARDIMI
ŞEHİTKAMİL'DEN DAR GELİRLİ AİLELERE GİYİM YARDIMI
GAÜN HASTANESİ’NDE COVİD SONRASI İZLEM POLİKLİNİĞİ AÇILDI
GAÜN HASTANESİ’NDE COVİD SONRASI İZLEM POLİKLİNİĞİ AÇILDI
YERLİ VE MİLLİ TRENLER İÇİN 47 MİLYON EURO’LUK İMZA ATILDI
YERLİ VE MİLLİ TRENLER İÇİN 47 MİLYON EURO’LUK İMZA ATILDI
AYINTAB HABERLERİ İLE ANTEP SAVUNMASI’NDA YAŞANANLAR HATIRLATILACAK
AYINTAB HABERLERİ İLE ANTEP SAVUNMASI’NDA YAŞANANLAR HATIRLATILACAK
GAZİANTEP DEVA PARTİSİ'NDEN YARIYIL TATİLİ AÇIKLAMASI
GAZİANTEP DEVA PARTİSİ'NDEN YARIYIL TATİLİ AÇIKLAMASI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU VE BAKAN GÜL GAZİANTEP’TE…
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU VE BAKAN GÜL GAZİANTEP’TE…
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNDE LİDER GAZİANTEP
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNDE LİDER GAZİANTEP
BAŞKAN TAHMAZOĞLU "ÖĞRETMENLERİMİZİN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN TEKNOLOJİYE ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRDIK"
BAŞKAN TAHMAZOĞLU "ÖĞRETMENLERİMİZİN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN TEKNOLOJİYE ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRDIK"
“EKRAN BAĞIMLILIĞI“ GTO’DA KONUŞULDU
“EKRAN BAĞIMLILIĞI“ GTO’DA KONUŞULDU
En fazla C ve D vitamini kullandık
En fazla C ve D vitamini kullandık
2021 Bedelli Askerlik sonuçları açıklandı! Askerlik yerleri nasıl, ve nereden sorgulanır?
2021 Bedelli Askerlik sonuçları açıklandı! Askerlik yerleri nasıl, ve nereden sorgulanır?
JGK 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı...
JGK 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı...
e okul öğrenci girişi yap | E Okul ile karne notları görüntüleme: Karne notlarına nasıl bakılır?
e okul öğrenci girişi yap | E Okul ile karne notları görüntüleme: Karne notlarına nasıl bakılır?
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Yarıyıl tatili başlangıç ve sona eriş tarihleri...
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Yarıyıl tatili başlangıç ve sona eriş tarihleri...
Üç aylar ne zaman 2021? Diyanet üç aylar başlangıcı: Regaip, Miraç ve Berat kandili tarihi
Üç aylar ne zaman 2021? Diyanet üç aylar başlangıcı: Regaip, Miraç ve Berat kandili tarihi
KPSS branş sıralaması nasıl bakılır, ne işe yarar 2020? ÖSYM KPSS lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı...
KPSS branş sıralaması nasıl bakılır, ne işe yarar 2020? ÖSYM KPSS lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı...
GAPSHOES AYAKKABI SEKTÖRÜNE HAYAT VERECEK
GAPSHOES AYAKKABI SEKTÖRÜNE HAYAT VERECEK
SANKO HOLDİNG BASIN DANIŞMANI CENGİZ HALİL ÇİÇEK, EGD İSTİŞARE KURULUNA SEÇİLDİ
SANKO HOLDİNG BASIN DANIŞMANI CENGİZ HALİL ÇİÇEK, EGD İSTİŞARE KURULUNA SEÇİLDİ
ŞAHİNBEY ZABITASI 2020 YILINDA 144.503 İŞYERİNİ DENETLEDİ
ŞAHİNBEY ZABITASI 2020 YILINDA 144.503 İŞYERİNİ DENETLEDİ
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNVERDİ:  "GAZİANTEP İHRACATTA YÖNÜNÜ ORTADOĞU'DAN BATIYA ÇEVİRDİ"
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNVERDİ: "GAZİANTEP İHRACATTA YÖNÜNÜ ORTADOĞU'DAN BATIYA ÇEVİRDİ"
FADILOĞLU: “ANTEP, NAMUSLU ÖLMEK İSTEYEN KAHRAMANLARIN DİYARIDIR”
FADILOĞLU: “ANTEP, NAMUSLU ÖLMEK İSTEYEN KAHRAMANLARIN DİYARIDIR”
GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULUNDA 2020 YATIRIMLARI ELE ALINDI
GAZİANTEP VALİLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULUNDA 2020 YATIRIMLARI ELE ALINDI
BÜYÜKŞEHİR, KENTTEKİ BİSİKLET YOLLARINI ARTIRIYOR
BÜYÜKŞEHİR, KENTTEKİ BİSİKLET YOLLARINI ARTIRIYOR
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TABLET DESTEĞİNİ 50.000'E ÇIKARDI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TABLET DESTEĞİNİ 50.000'E ÇIKARDI
GAZİANTEP MODELİ İLE ŞEHİRDEKİ DEPREM TEHLİKESİ EN AZA İNDİRİLECEK
GAZİANTEP MODELİ İLE ŞEHİRDEKİ DEPREM TEHLİKESİ EN AZA İNDİRİLECEK
EL EMEĞİ ÜRÜNLER BEĞENİYE SUNULDU
EL EMEĞİ ÜRÜNLER BEĞENİYE SUNULDU
BÜYÜKŞEHİR’DEN KÖY OKULLARINA YARDIM ELİ
BÜYÜKŞEHİR’DEN KÖY OKULLARINA YARDIM ELİ
ŞEHİTKAMİL, ŞEHADETİ’NİN 101’İNCİ YIL DÖNÜMÜ’NDE ANILACAK
ŞEHİTKAMİL, ŞEHADETİ’NİN 101’İNCİ YIL DÖNÜMÜ’NDE ANILACAK
VALİ GÜL: "DEPREM MASTER PLANI İLE GAZİANTEP DEPREM RİSKİNE HAZIRLIKLI OLACAK"
VALİ GÜL: "DEPREM MASTER PLANI İLE GAZİANTEP DEPREM RİSKİNE HAZIRLIKLI OLACAK"
TIP HEKİMİ VE AKADEMİSYEN HASAN ERBAY, YAŞANMIŞ TIP ÖYKÜLERİNİ KİTAPLAŞTIRILDI
TIP HEKİMİ VE AKADEMİSYEN HASAN ERBAY, YAŞANMIŞ TIP ÖYKÜLERİNİ KİTAPLAŞTIRILDI
YENİ DOĞAN BEBEKLERE PUSET HEDİYE EDİLECEK... ‘MERHABA BEBEK’ PROJESİYLE İLGİLİ PROTOKOL İMZALANDI
YENİ DOĞAN BEBEKLERE PUSET HEDİYE EDİLECEK... ‘MERHABA BEBEK’ PROJESİYLE İLGİLİ PROTOKOL İMZALANDI
2020 YKS DE TÜRKİYE 19. SU GAZİANTEP 2. Sİ KEREM BİRIŞIK BAŞARISININ SIRRINI PAYLAŞACAK
2020 YKS DE TÜRKİYE 19. SU GAZİANTEP 2. Sİ KEREM BİRIŞIK BAŞARISININ SIRRINI PAYLAŞACAK
DEVA PARTİSİ'NDEN VALİLİK BİNASI İÇİN ÖNERİ: "YIKMAYIN, GÜÇLENDİRİN"
DEVA PARTİSİ'NDEN VALİLİK BİNASI İÇİN ÖNERİ: "YIKMAYIN, GÜÇLENDİRİN"
BEKLENEN KAR YAĞIŞI ŞEHRE ‘MERHABA’ DEDİ...   BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN GECE BOYU ÇALIŞTI
BEKLENEN KAR YAĞIŞI ŞEHRE ‘MERHABA’ DEDİ... BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN GECE BOYU ÇALIŞTI
ASKIDA TABLET KAMPANYASINA 20 BİN TABLET BAĞIŞI DAHA GELDİ
ASKIDA TABLET KAMPANYASINA 20 BİN TABLET BAĞIŞI DAHA GELDİ
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNVERDİ:  "BURASI BÖLGENİN MODEL FABRİKASI"
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNVERDİ: "BURASI BÖLGENİN MODEL FABRİKASI"
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN KAR YAĞIŞINA ANINDA MÜDAHALE
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN KAR YAĞIŞINA ANINDA MÜDAHALE
FADILOĞLU: “GECEDEN TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK”....   FADILOĞLU, SAHADA GÖREV YAPAN PERSONELİ ZİYARET ETTİ
FADILOĞLU: “GECEDEN TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTIK”.... FADILOĞLU, SAHADA GÖREV YAPAN PERSONELİ ZİYARET ETTİ
HKÜ, ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINA BİLİM İNSANI YETİŞTİRİYOR
HKÜ, ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINA BİLİM İNSANI YETİŞTİRİYOR
GTB'DE EĞİTİM DESTEĞİNE KATILDI
GTB'DE EĞİTİM DESTEĞİNE KATILDI
İMO’DAN KAYNAK İSRAFI AÇIKLAMASI!
İMO’DAN KAYNAK İSRAFI AÇIKLAMASI!
GAİB’İN 2021 HEDEFİ AYLIK 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
GAİB’İN 2021 HEDEFİ AYLIK 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DE HAZIRLIKLAR TAMAM
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DE HAZIRLIKLAR TAMAM
BİLİME VE TEKNOLOJİYE MERAKLI ÖĞRENCİLERİN İLK ADRESİ “BİLİM GAZİANTEP”
BİLİME VE TEKNOLOJİYE MERAKLI ÖĞRENCİLERİN İLK ADRESİ “BİLİM GAZİANTEP”
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINA  HAZIR
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ KAR YAĞIŞINA HAZIR
GAÜN’DEN TÜRKİYE GENELİ AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILARA ÖNEMLİ EĞİTİM
GAÜN’DEN TÜRKİYE GENELİ AKADEMİSYEN VE ARAŞTIRMACILARA ÖNEMLİ EĞİTİM
ŞEHİTKAMİL’DE KAR YAĞIŞI ÖNCESİ TEDBİRLER ALINDI
ŞEHİTKAMİL’DE KAR YAĞIŞI ÖNCESİ TEDBİRLER ALINDI
İŞAD BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNE OKAN ÇELİK GETİRİLDİ
İŞAD BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNE OKAN ÇELİK GETİRİLDİ
GAZİANTEP FK'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RİCARDO SA PİNTO OLDU!
GAZİANTEP FK'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RİCARDO SA PİNTO OLDU!