Gündem Gaziantep Kişisel Verilerin Korunması

Gundemgaziantep.com ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Gundemgaziantep.com web adresinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

•Gundemgaziantep.com faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 

Gundemgaziantep.com yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Gundemgaziantep.com bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Gundemgaziantep.com'a ait veya Gundemgaziantep.com tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Gundemgaziantep.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıylaişlenmektedir.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•Gundemgaziantep.com, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Gundemgaziantep.com, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Gundemgaziantep.com sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Gundemgaziantep.com sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Gundemgaziantep.com tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

•Gundemgaziantep.com, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Gundemgaziantep.com gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Gundemgaziantep.com sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Gundemgaziantep.com’un talimatları doğrultusunda, Gundemgaziantep.com ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Gundemgaziantep.com sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Gundemgaziantep.com sorumluluk üstlenemez.

•Gundemgaziantep.com web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Gundemgaziantep.com'a aittir.Gundemgaziantep.com web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gundemgaziantep.com saklıdır.

•KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Gundemgaziantep.com üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Gundemgaziantep.com tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyetvb.) birlikte; Gundemgaziantep.com Genel müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak,  kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya info@Gundemgaziantep.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Gundemgaziantep.com ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Gundemgaziantep.com web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Gundemgaziantep.com bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Son Haberler
ŞAHİN: TÜRKİYE YÜZYILI’NIN EN BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİNİN NEFERLERİNDEN BİRİYİZ
ŞAHİN: TÜRKİYE YÜZYILI’NIN EN BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİNİN NEFERLERİNDEN BİRİYİZ
BAŞKAN TAHMAZOĞLU UMRE’YE GİDEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
BAŞKAN TAHMAZOĞLU UMRE’YE GİDEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Asgari ücrete ara zam!
Asgari ücrete ara zam!
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN KURDUĞU İFTAR ÇADIRLARINDA GÜNLÜK YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ AĞIRLANIYOR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN KURDUĞU İFTAR ÇADIRLARINDA GÜNLÜK YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ AĞIRLANIYOR
Hırsız yakayı ele verdi!
Hırsız yakayı ele verdi!
FADILOĞLU, VATANDAŞIN SORUNLARINA ORTAK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
FADILOĞLU, VATANDAŞIN SORUNLARINA ORTAK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
FADILOĞLU, GENÇLERLE ‘BİLİNÇLİ GENÇ OLMAK’ ÜZERİNE KONUŞTU
FADILOĞLU, GENÇLERLE ‘BİLİNÇLİ GENÇ OLMAK’ ÜZERİNE KONUŞTU
KAHRAMAN ŞAHİNBEY ŞEHİT EDİLİŞİNİN 103. YILINDA ANILDI
KAHRAMAN ŞAHİNBEY ŞEHİT EDİLİŞİNİN 103. YILINDA ANILDI
Mavi Işık Nedir? Tehlikeleri Nelerdir? 
Mavi Işık Nedir? Tehlikeleri Nelerdir? 
Asgari ücrete zam Temmuz'da
Asgari ücrete zam Temmuz'da
GSO MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
GSO MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteorolojiden fırtına uyarısı
BAŞKAN ŞAHİN, NURDAĞI’NDA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ   
BAŞKAN ŞAHİN, NURDAĞI’NDA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ  
YILDIRIM: KOSGEB Deprem Acil Destek Kredi Programında NACE kapsamı genişletilmeli
YILDIRIM: KOSGEB Deprem Acil Destek Kredi Programında NACE kapsamı genişletilmeli
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, 5 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIN ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLMESİNİ SAĞLADI
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, 5 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIN ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLMESİNİ SAĞLADI
CHP’NİN GENÇ ADAYI DİKKAT ÇEKİYOR BOZGEYİK, GAZİANTEP'İ CHP AFİŞLERİYLE DONATTI...
CHP’NİN GENÇ ADAYI DİKKAT ÇEKİYOR BOZGEYİK, GAZİANTEP'İ CHP AFİŞLERİYLE DONATTI...
İyi Parti’ye KURT Vekil
İyi Parti’ye KURT Vekil
HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ
HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ
FADILOĞLU, İFTAR ÖNCESİ YETİMLERİN VE YAŞLILARIN EVİNE KONUK OLDU
FADILOĞLU, İFTAR ÖNCESİ YETİMLERİN VE YAŞLILARIN EVİNE KONUK OLDU
GAÜN’DE 7. YARGI PAKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PANELİ
GAÜN’DE 7. YARGI PAKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PANELİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE AKREDİTASYON BELGELERİ YENİLEMESİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE AKREDİTASYON BELGELERİ YENİLEMESİ
GİBTÜ’nün Sağlık ordusundan  depremzedelere sağlık taraması
GİBTÜ’nün Sağlık ordusundan depremzedelere sağlık taraması
ERDEM KOLEJİ'NDE  KANGURU FEN SINAVI
ERDEM KOLEJİ'NDE  KANGURU FEN SINAVI
SANKO OKULLARI’NIN TENİS BAŞARISI
SANKO OKULLARI’NIN TENİS BAŞARISI
Dilencilere göz açtırılmıyor!
Dilencilere göz açtırılmıyor!
NTO Nizipli İş Adamlarının Yardımlarını Deprem Bölgelerine Ulaştırdı
NTO Nizipli İş Adamlarının Yardımlarını Deprem Bölgelerine Ulaştırdı
BAŞKAN MEHMET TAHMAZOĞLU: “BÜYÜK KAHRAMAN ŞAHİNBEY’İ RAHMETLE ANIYORUM”
BAŞKAN MEHMET TAHMAZOĞLU: “BÜYÜK KAHRAMAN ŞAHİNBEY’İ RAHMETLE ANIYORUM”
Fadıloğlu miniklere masal okudu   
Fadıloğlu miniklere masal okudu  
BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NDAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE 
BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NDAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE 
BAŞKAN FATMA ŞAHİN, BARAK MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ
BAŞKAN FATMA ŞAHİN, BARAK MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ
ZORLU SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN MESAİ YAPIYORLAR
ZORLU SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN MESAİ YAPIYORLAR
Gaziantep'te silahlı kavga!
Gaziantep'te silahlı kavga!
GTO” VE “İHTİYAÇ HARİTASI” DEPREM BÖLGESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPTI
GTO” VE “İHTİYAÇ HARİTASI” DEPREM BÖLGESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPTI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU ADIYAMANLI DEPREMZEDELERLE İFTAR AÇTI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU ADIYAMANLI DEPREMZEDELERLE İFTAR AÇTI
AK Parti'de olaylı temayül yoklaması!
AK Parti'de olaylı temayül yoklaması!
ŞEHİTKAMİL’DEKİ ÖĞRENCİLERE 4 BİN TL NAKDİ DESTEK VERİLDİ
ŞEHİTKAMİL’DEKİ ÖĞRENCİLERE 4 BİN TL NAKDİ DESTEK VERİLDİ
BAKAN VARANK, NURDAĞI VE İSLAHİYE'NİN EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAK İÇİN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR İLE ORTAK ÇALIŞILACAĞINI SÖYLEDİ
BAKAN VARANK, NURDAĞI VE İSLAHİYE'NİN EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAK İÇİN GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR İLE ORTAK ÇALIŞILACAĞINI SÖYLEDİ
CHP’DE ADAY ADAYI REKORU
CHP’DE ADAY ADAYI REKORU
AK Parti'de temayül başladı!
AK Parti'de temayül başladı!
Gaziantep'te şok görüntüler...
Gaziantep'te şok görüntüler...
ERDEM'Lİ ÖĞRENCİDEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
ERDEM'Lİ ÖĞRENCİDEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı
OĞUZELİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ, İLHAM VEREN KAMU YÖNETİMİ PROJE ÖDÜLLERİNDE JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ KAZANDI
OĞUZELİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ, İLHAM VEREN KAMU YÖNETİMİ PROJE ÖDÜLLERİNDE JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ KAZANDI
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR MERKEZİ İLE NURDAĞI VE İSLAHİYE’DE RAMAZAN SOKAKLARI KURDU
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR MERKEZİ İLE NURDAĞI VE İSLAHİYE’DE RAMAZAN SOKAKLARI KURDU
BAŞKAN TAHMAZOĞLU İLK İFTARINI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE AÇTI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU İLK İFTARINI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE AÇTI
GİBTÜ diğer üniversitelere örnek olacak
GİBTÜ diğer üniversitelere örnek olacak
CHP'Lİ KAPLAN "DEPREMZEDELERİMİZİN SORUNLARI DEVAM EDİYOR!
CHP'Lİ KAPLAN "DEPREMZEDELERİMİZİN SORUNLARI DEVAM EDİYOR!
 BAŞKAN ŞAHİN VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU, RAMAZAN’IN İLK İFTARINI NURDAĞLILARLA BERABER YAPTI
 BAŞKAN ŞAHİN VE BAKAN ÇAVUŞOĞLU, RAMAZAN’IN İLK İFTARINI NURDAĞLILARLA BERABER YAPTI
YETİM ANNELERİ, AFETZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİYORLAR   
YETİM ANNELERİ, AFETZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİYORLAR  
   MEDICAL POINT ULU ÇINARLARI UNUTMADI
  MEDICAL POINT ULU ÇINARLARI UNUTMADI
BAŞKAN ŞAHİN, BURAK VE BELKIS MAHALLELERİNİ ZİYARET ETTİ
BAŞKAN ŞAHİN, BURAK VE BELKIS MAHALLELERİNİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti’de Hasan Alpdoğan Aday Adayı Oldu
İYİ Parti’de Hasan Alpdoğan Aday Adayı Oldu
HKÜ, Eğitim ve Kariyer Fuarı için İstanbul'da   
HKÜ, Eğitim ve Kariyer Fuarı için İstanbul'da  
DÜNYA DOWN SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ PROGRAMI’NDA DEPREMDE VEFAT EDEN CANER ANILDI
DÜNYA DOWN SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ PROGRAMI’NDA DEPREMDE VEFAT EDEN CANER ANILDI
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN 120 MİLYON TL’LİK NAKDİ DESTEK
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN 120 MİLYON TL’LİK NAKDİ DESTEK
TOBB ve TEPAV İşletmelerin Yaralarını Sarmak İçin Çalışma Başlattı
TOBB ve TEPAV İşletmelerin Yaralarını Sarmak İçin Çalışma Başlattı
İMO Gaziantep Şube Başkanı Güçyetmez: "Yeni bir yapı denetim sistemi oluşturulmalı"
İMO Gaziantep Şube Başkanı Güçyetmez: "Yeni bir yapı denetim sistemi oluşturulmalı"
GAÜN HASTANESİ’NDE TEŞEKKÜR TOPLANTISI DÜZENLENDİ
GAÜN HASTANESİ’NDE TEŞEKKÜR TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Primemall AVM, 46 gün sonra kapılarını açtı!
Primemall AVM, 46 gün sonra kapılarını açtı!
Ramazan Davulu Geleneğine ara!
Ramazan Davulu Geleneğine ara!
Ak Parti'de İl başkanlığına atama!
Ak Parti'de İl başkanlığına atama!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YETİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ HİZMETE AÇILDI
SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YETİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ HİZMETE AÇILDI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ RAMAZAN AYINA HAZIR
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ RAMAZAN AYINA HAZIR
Ramazan’da dengeli beslenin, kilo almayın
Ramazan’da dengeli beslenin, kilo almayın
BAŞKAN TAHMAZOĞLU, RAMAZAN AYINI KUTLADI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU, RAMAZAN AYINI KUTLADI
ŞEHİTKAMİL’DEKİ AFETZEDELERE GIDA VE HİJYEN PAKETİ DESTEĞİ VERİLDİ
ŞEHİTKAMİL’DEKİ AFETZEDELERE GIDA VE HİJYEN PAKETİ DESTEĞİ VERİLDİ
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, GELENEKSEL İFTAR SOFRALARINI KURUYOR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, GELENEKSEL İFTAR SOFRALARINI KURUYOR
Primemall AVM ile ilgili flaş karar!
Primemall AVM ile ilgili flaş karar!
215 bin haneye destek ödemesi yapıldı
215 bin haneye destek ödemesi yapıldı