Gündem Gaziantep Kişisel Verilerin Korunması

Gundemgaziantep.com ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Gundemgaziantep.com web adresinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

•Gundemgaziantep.com faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 

Gundemgaziantep.com yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Gundemgaziantep.com bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Gundemgaziantep.com'a ait veya Gundemgaziantep.com tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Gundemgaziantep.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıylaişlenmektedir.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•Gundemgaziantep.com, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Gundemgaziantep.com, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Gundemgaziantep.com sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Gundemgaziantep.com sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Gundemgaziantep.com tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

•Gundemgaziantep.com, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Gundemgaziantep.com gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Gundemgaziantep.com sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Gundemgaziantep.com’un talimatları doğrultusunda, Gundemgaziantep.com ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Gundemgaziantep.com sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Gundemgaziantep.com sorumluluk üstlenemez.

•Gundemgaziantep.com web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Gundemgaziantep.com'a aittir.Gundemgaziantep.com web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gundemgaziantep.com saklıdır.

•KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Gundemgaziantep.com üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Gundemgaziantep.com tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyetvb.) birlikte; Gundemgaziantep.com Genel müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak,  kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya info@Gundemgaziantep.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Gundemgaziantep.com ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Gundemgaziantep.com web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Gundemgaziantep.com bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Son Haberler
ÇOCUKLARDA AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT !
ÇOCUKLARDA AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT !
FADILOĞLU: “ENGELLİ ADAYI OLARAK HAYATIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ”
FADILOĞLU: “ENGELLİ ADAYI OLARAK HAYATIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ”
Nizip’te 3 açılış birden yapıldı
Nizip’te 3 açılış birden yapıldı
TÜRKİYE’DE BİR İLK
TÜRKİYE’DE BİR İLK
SANKO SANAT GALERİSİ’NDE SERGİ AÇILIŞI
SANKO SANAT GALERİSİ’NDE SERGİ AÇILIŞI
GAÜN'de önemli konferans
GAÜN'de önemli konferans
TEKNOFEST EKİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
TEKNOFEST EKİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
GAZİANTEP YILIN SON AYINA 9,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT İLE GİRDİ
GAZİANTEP YILIN SON AYINA 9,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT İLE GİRDİ
49 KİLOMETRELİK RAYBÜS’TE HEDEF GÜNLÜK 5 BİN YOLCU
49 KİLOMETRELİK RAYBÜS’TE HEDEF GÜNLÜK 5 BİN YOLCU
Şahinbey Belediyesi’nden empati koridoru
Şahinbey Belediyesi’nden empati koridoru
İçini Doldurabileceğiniz Hayaller Kurun!
İçini Doldurabileceğiniz Hayaller Kurun!
GAİB ve Gaziantep İhracat Rekorlarını Sürdürüyor
GAİB ve Gaziantep İhracat Rekorlarını Sürdürüyor
ENGELLİ VE ÖZEL SPORCULAR, BAŞKAN FADILOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
ENGELLİ VE ÖZEL SPORCULAR, BAŞKAN FADILOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
NTO İle Garanti Bankası Arasında Protokol İmzalandı
NTO İle Garanti Bankası Arasında Protokol İmzalandı
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR SEZAİ KARAKOÇ’U ŞİİRLERİYLE ANDI
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR SEZAİ KARAKOÇ’U ŞİİRLERİYLE ANDI
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ
-BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
-BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
Gaziantep'te terör operasyonu!
Gaziantep'te terör operasyonu!
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
SANKO OKULLARI’NIN ESKRİM BAŞARISI
SANKO OKULLARI’NIN ESKRİM BAŞARISI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN 3.224 ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ VE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN 3.224 ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ VE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
Gaziantepli Halıcılar Tanzanya’da
Gaziantepli Halıcılar Tanzanya’da
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti  
İnşaat Mühendisleri Odası’ndan NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti  
 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA BİRİNCİ SIRADA!
 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA BİRİNCİ SIRADA!
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
GAÜN’DE EN YÜCE DUYGU ANNELİK KONFERANSI
GAÜN’DE EN YÜCE DUYGU ANNELİK KONFERANSI
Kaçakçılara geçit yok!
Kaçakçılara geçit yok!
firari yakalandı
firari yakalandı
KADIN HASTALIKLARINDA KAPALI (LAPAROSKOPİK) AMELİYAT DÖNEMİ
KADIN HASTALIKLARINDA KAPALI (LAPAROSKOPİK) AMELİYAT DÖNEMİ
GAİB YILIN SON EĞİTİM TAKVİMİNİ DUYURDU
GAİB YILIN SON EĞİTİM TAKVİMİNİ DUYURDU
GAÜN E-SPOR’DAN ÖNEMLİ BAŞARI
GAÜN E-SPOR’DAN ÖNEMLİ BAŞARI
Ekonomik büyüme devam edecek
Ekonomik büyüme devam edecek
Sokak ortasında çatışma! 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Sokak ortasında çatışma! 2'si ağır 5 kişi yaralandı
BAŞKAN TAHMAZOĞLU DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Üniversite yazılım programı tamamlandı
Üniversite yazılım programı tamamlandı
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
79 araç ise trafikten men edildi.
79 araç ise trafikten men edildi.
FADILOĞLU: “KULLANDIĞIMIZ KAYNAK, MİLLETİMİZİN KAYNAĞI”
FADILOĞLU: “KULLANDIĞIMIZ KAYNAK, MİLLETİMİZİN KAYNAĞI”
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN PROJESİ, BEBEKLERE CAN OLUYOR  
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’İN PROJESİ, BEBEKLERE CAN OLUYOR  
Akdemir: Gaziantep’te hava kirliliği önlenmeli
Akdemir: Gaziantep’te hava kirliliği önlenmeli
GAÜN’LÜ ÖĞRENCİLERE BAKLAVA SEMİNERİ
GAÜN’LÜ ÖĞRENCİLERE BAKLAVA SEMİNERİ
Gaziantep Makine Halıları Kenya’da Görücüye Çıktı
Gaziantep Makine Halıları Kenya’da Görücüye Çıktı
 SANKO SANAT GALERİSİ’NDE ‘ANADOLU’DAN GÖRÜNÜLER’ RESİM SERGİSİ
 SANKO SANAT GALERİSİ’NDE ‘ANADOLU’DAN GÖRÜNÜLER’ RESİM SERGİSİ
GAÜN Hastanesi’nde Tıbbi Sekreterler Günü Unutulmadı
GAÜN Hastanesi’nde Tıbbi Sekreterler Günü Unutulmadı
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN ÜCRETSİZ TİYATRO EĞİTİMİ
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN ÜCRETSİZ TİYATRO EĞİTİMİ
  ANTEP FISTIĞI SEKTÖRÜNÜN KALBİ GAZİANTEP’TE ATTI  
  ANTEP FISTIĞI SEKTÖRÜNÜN KALBİ GAZİANTEP’TE ATTI  
Motosikletlere ceza yağdı!
Motosikletlere ceza yağdı!
ANKA’da Bentall ameliyatı ile hayata döndü
ANKA’da Bentall ameliyatı ile hayata döndü
Halı İhracatçıları Kenya’da Temaslarını Başlattı
Halı İhracatçıları Kenya’da Temaslarını Başlattı
GÜL İLE ŞAHİN, ŞEHİTKAMİL’DEKİ PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ
GÜL İLE ŞAHİN, ŞEHİTKAMİL’DEKİ PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ
GAZİANTEP’İN RÖNTGENİ TBMM MASASINDA!
GAZİANTEP’İN RÖNTGENİ TBMM MASASINDA!
Hayırsever Deniz Ailesinden Rehabilitasyon Merkezi
Hayırsever Deniz Ailesinden Rehabilitasyon Merkezi
SANKO’da tıbbi beslenme tedavisi paneli
SANKO’da tıbbi beslenme tedavisi paneli
Gaziantep'te terör operasyonu!
Gaziantep'te terör operasyonu!
Bakbak'tan Estonya ile Slovakya’ya ziyaret!
Bakbak'tan Estonya ile Slovakya’ya ziyaret!
SANKO’DA “İNSAN” TEMALI RESİM SERGİSİ DEVAM EDİYOR
SANKO’DA “İNSAN” TEMALI RESİM SERGİSİ DEVAM EDİYOR
Şehitler Gaziantep'e getirildi!
Şehitler Gaziantep'e getirildi!
Büyükşehir, sınav döneminde üniversite öğrencilerine yemek ikram etti
Büyükşehir, sınav döneminde üniversite öğrencilerine yemek ikram etti
BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NDAN BAŞKARAKOL TAKSİ DURAĞINA ZİYARET
BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NDAN BAŞKARAKOL TAKSİ DURAĞINA ZİYARET
Bölge âlimleri GİBTÜ’de incelendi
Bölge âlimleri GİBTÜ’de incelendi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon!
Uyuşturucu tacirlerine operasyon!
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
GTB’DEN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET 
GTB’DEN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET 
Sahada olmaya devam edeceğiz
Sahada olmaya devam edeceğiz
İşkenceci anne tutuklandı!
İşkenceci anne tutuklandı!
-GENÇ İŞ İNSANLARINA İLK YARDIM EĞİTİMİ
-GENÇ İŞ İNSANLARINA İLK YARDIM EĞİTİMİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞI VE TIP FAKÜLTESİ BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞI VE TIP FAKÜLTESİ BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ
GAZİANTEP’TE “DUALI GÖMLEKLER” SERGİSİ AÇILDI
GAZİANTEP’TE “DUALI GÖMLEKLER” SERGİSİ AÇILDI
Gaziantep Kolej Vakfı Öğrencileri Yurtdışı Bilim ve Kültür Gezisinde
Gaziantep Kolej Vakfı Öğrencileri Yurtdışı Bilim ve Kültür Gezisinde
Halı İhracatçılarının yeni Rotası Kenya ve Tanzanya
Halı İhracatçılarının yeni Rotası Kenya ve Tanzanya
BAŞKAN TAHMAZOĞLU “144.665 ÖĞRENCİ VE VATANDAŞI ECDADIYLA ÇANAKKALE’DE BULUŞTURDU”
BAŞKAN TAHMAZOĞLU “144.665 ÖĞRENCİ VE VATANDAŞI ECDADIYLA ÇANAKKALE’DE BULUŞTURDU”